Föreningsträff Söndagen den 21 Aug

10 augusti, 2022

Föreningen bjuder in samtliga medlemmar till föreningsträff söndagen den 21 augusti.

Där ges tillfälle att träffa styrelsen och årets deltagare på nybörjarkursen, samt att diskutera bisjukdomar som i dessa dagar är viktigare än någonsin att bekämpa, årets skattning, invintring, mm.

Vi får en rundvandring en fin anläggning, dess slungrum och snickeri.

Saknar du, eller inte har nåtts av detta utskick, hör av dig med ett mail till sekreterare@hudiksvallsbiodlare.se så kollar vi upp att just dina uppgifter är korrekt registrerade i vårt register