Föreningens styrelse

I styrelsen för Hudiksvallsortens Biodlarförening 2022 ingår:

 
Ordförande: John Bergström
070-250 32 82
john@trogstahonung.se

Vice ordförande: Seija Tuomainen,
073-0401574
ceya@live.se

Kassör: Ann-Margrete Bergkvist-Nilsson
070 635 33 16
annbe50@gmail.com

Sekreterare: Anders Ulfheden
070-531 38 87
anders@ulfheden.se

Ledamot: Pierre Liljeroos
072 201 74 41
pierre83@live.se

Ledamot: Torbjörn Schönning
070 668 36 88
torbjorn_schonning@yahoo.se

Ledamot, bitillsyn: Bengt-Åke Nilsson
070-33 130 75
bn.nordmyra@telia.com