Hitta drottningen, eller leta efter ägg/larver…

4 juli, 2022

Det är bra att ta en titt ned i sitt samhälle och kunna säkerställa att det finns drottning, alternativt aktivitet som indikerar att drottningen är aktiv. Man kan studera ramarna och försöka se att ägg läggs som förväntat. Men det är inte alltid helt enkelt att i starkt solljus och/eller med reflexer i honungen se de små äggen på cellens botten.

Foto: Tina Elfving

På nybörjarkursen i söndags fick vi ett bra tillfälle att spana in en ram med äggläggning, men trots det var det inte alla som kunde eller hann lokalisera äggen. Så fram med mobilkamerorna och dokumentera. Fördelen med detta är att man i efterhand kan zooma in och se precis det vi sökte.

Foto: Tina Elfving

Ägg (eller äggstadiet) kallas de tre första dagarna i utvecklingen till bin. Därefter kläcks ägget varvid larvstadiet inträffar. Efter 9-10 dagar sker förpuppning och cellen med larven täcks med vaxlock tills att biet är färdigutvecklat och kan krypa ut.